Внимание
  • RokGallery needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled.
Грешка
  • Шаблонът за този изглед не е на разположение. Моля свържете се с администратора на сайта.

Изработка на рекламни банери

Мой клиент започва рекламна кампания в PPC сайт. Направих му изчистени банери, а той се изказва: "Искам нещо стряскащо и грабващо". Прав е. Винаги трябва да се вслушваме в желанията на всевишния клиент.

Това е и резултата от нашата работа

 Сайта набира популярност: http://www.e-masla.com/

Монтаж на клип "Безплатен съвет от Къца - Кълве"
Уеб сайт портфолио на Klonnus